thuoc kich duc hcm

24/7

Who's Online

Trang web hiện có:
82 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

305820
Trong ngày
Tổng cộng
128
305820

đấu giá, công ty đấu giá, dịch vụ đấu giá, Đấu giá nam giang, nhà đấu giá chuyên nghiệp, đấu giá tài sản thi hành án, đấu giá tài sản đảm bảo, đấu giá tài sản sung công quỹ, tổ chức cuộc đấu giá, đấu giá bất động sản, đấu giá động sản, 21 phan kế bính

Tài sản 1:Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số 92, tờ bản đồ số 39 (mặt tiền đường Quốc lộ 22).
- Địa chỉ thửa đất : xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố HCM.
- Diện tích đất: 11.795,7 m2.
Trong đó: đất ở 7.314 m2, đất trồng cây hàng năm 4.481,5 m2.
- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 646783, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01441 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 14/11/2011.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số 610, tờ bản đồ số 39 (mặt tiền đường Quốc lộ 22).
- Địa chỉ thửa đất: xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố HCM.
- Diện tích đất: 6.956,5 m2.
Trong đó: đất ở 5.283,4 m2, đất trồng cây hàng năm 1.673,1 m2.
- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 646715, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01440 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 14/11/2011.
- Giá bán tài sản: 43.083.744.500 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ không trăm tám mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm đồng).
2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 09/08/2017 đến ngày 28/08/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố HCM, địa chỉ số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố HCM.
- Thời gian xem tài sản: từ ngày 09/08/2017 đến ngày 28/08/2017 tại thửa đất số 92 và 610, tờ bản đồ số 39 xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố HCM.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 31/08/2017.
- Địa điểm bán đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố HCM, địa chỉ số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố HCM.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố HCM, địa chỉ số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố HCM (anh Chương 0903.648.123 hoặc anh Nguyễn Văn Dũng – TP KHKD Agribank Chi nhánh 11 - 0913.437.456.
Share

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat