Categories

Đối tác - khách hàng

Who's Online

Trang web hiện có:
377 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1147868
Trong ngày
Tổng cộng
1503
1147868

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Bán đấu giá bất động sản

Results 1 - 10 of 48
Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: 39.388.000.000 đồng

- Tài sản 2: 8.442.000.000 đồng

- Tài sản 3: 17.037.000.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 14/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.804.860.600 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 15/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.685.339.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 08/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.804.860.600 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 15/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 5.107.734.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h30 ngày 29/8/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 4.933.598.139 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 27/9/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 309.552.216 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 15/9/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.176.025.910 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 19/9/2017

Xem tiếp...

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat