Đối tác - khách hàng

Who's Online

Trang web hiện có:
504 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1298925
Trong ngày
Tổng cộng
1661
1298925

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Results 1 - 16 of 206
Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 23.299.509 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h30 ngày 05/01/2018

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 66.721.500 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 01/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 29.232.000 đồng

Ngày đấu giá: 14h30 ngày 01/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: 39.388.000.000 đồng

- Tài sản 2: 8.442.000.000 đồng

- Tài sản 3: 17.037.000.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 14/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.080.000.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 05/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.804.860.600 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 15/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.685.339.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 08/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 1.804.860.600 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 15/12/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 208.004.205 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 16/11/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 27.527.774 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 07/11/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 210.105.255 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 12/10/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 29.921.493 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 28/9/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 5.107.734.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h30 ngày 29/8/2017

Xem tiếp...

Chưa thiết đặt hình ảnh

Giá khởi điểm: 4.933.598.139 đồng

Ngày đấu giá: lúc 14h00 ngày 27/9/2017

Xem tiếp...

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat