Who's Online

Trang web hiện có:
39 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

917081
Trong ngày
Tổng cộng
183
917081

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chưa thiết đặt hình ảnh

Nhà đất số 258 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Giá khởi điểm: 21.165.000.000 đồng

Ngày đấu giá: lúc 9h00 ngày 27/7/2017

Mã tài sản: HCM1817
1-4w.gif

Chi tiết

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tài sản bán đấu giá

Nhà và đất tại số 258 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TPHCM.

2. Nguồn gốc tài sản

Tài sản được bán để đảm bảo thi hành án.

3. đặc điểm tài sản

4. giá khởi điểm

21.165.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu đồng). Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng VAT.

5. Tiền đặt trước

15% so với giá khởi điểm, nộp vào tài khoản của Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang.

6. Phí tham gia đấu giá

500.000 đồng

7. Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức đấu giá

- Ngày bắt đầu bán hồ sơ, nhận đăng ký và đóng tiền đặt trước từ ngày 15/6/2017 đến 16h00 ngày 14/7/2017.

- Thời gian xem tài sản từ ngày 15/6/2017 đến trước ngày tổ chức bán đấu giá 02 ngày.

- Tổ chức đấu giá lúc 9h00 ngày 27/7/2017.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

8. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc buổi đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá tài sản phải thanh toán toàn bộ giá trị tài sản trúng đấu giá (Sau khi trừ đi tiền đặt trước đã nộp cho Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang), bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục thi hành án dân sự Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

9 Địa chỉ liên hệ

21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 39100057  Fax: 08 39104455

* Lưu ý:

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên tự thoả thuận; Nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat