Who's Online

Trang web hiện có:
163 guests & 0 thành viên trực tuyến

Thống kê truy cập

1298506
Trong ngày
Tổng cộng
1242
1298506

Bà: Nguyễn Thị Hoàng Phượng

Chức vụ: Phó Giám Đốc. Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 857/TPĐGCCHN ngày 10/02/2014

Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá và Xử lý nợ xấu cho nhiều ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bà đang phụ trách và chỉ đạo nghiệp vụ trong hoạt động đấu giá của công ty.

 

Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Share

may lam kem

camera quan sat

bot lam kem

lap dat camera quan sat